Retourneren

Heb je verkeerd besteld?

Als particulier is het altijd mogelijk om het artikel binnen 14 dagen na ontvangst te ruilen of terug te sturen tenzij deze producten speciaal voor je werden besteld of geproduceerd. Het product dient volledig inclusief alle accessoires, in de oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking terug bezorgd te worden. Er mogen geen gebruikssporen zichtbaar zijn. Kosten om het bij All communications te krijgen zijn volledig en altijd ter uwer laste. De waarde wordt binnen de 14 dagen na ontvangst en controle overgemaakt naar je bankrekening.

Hiervoor heb je een document nodig. Dit kan je aanvragen bij administratie@allcommunications.be met de naam waarop de aankoop werd gedaan, order- of factuurnummer en het product waarover het gaat.

Wij bezorgen je het document per e-mail dat u nodig heeft voor de omruiling of retour.

Deze artikelen komen niet in aanmerking voor recht op omruiling of retour:

- Artikelen die beschadigd, gebruikt of incompleet zijn
- Artikelen zonder of met beschadigde verpakking
- Artikelen zonder retourformulier

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld.